Rodzaje podatku dochodowego na świecie

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem osoby fizycznej lub prawnej na rzecz państwa. Zależy od dochodu i przysługujących podatnikowi i wykorzystanych odliczeń. Podatek dochodowy jest podatkiem bezpośrednim, czyli obciążającym bezpośrednio podatnika i stanowiącym jego koszt. Kapitalni.org i ich artykuł w bardziej obszerny sposób tłumaczy tą formę podatkową na przykładzie Polski, wraz z używanymi w naszym kraju progami.

Obecnie na świecie współistnieją dwa podstawowe typy podatków dochodowych: podatek cedularny (znany też jako podatek analityczny) oraz podatek globalny (inaczej syntetyczny, unitarny).

Podatek cedularny

W przypadku zastosowania podatku cedularnego, poszczególne źródła przychodów przypisywane są do określonych grup (ceduł), a dochody z każdej z nich są opodatkowane według stawek proporcjonalnych.

Opodatkowanie cedularne podzielić można na finalne i wstępne. W przypadku finalnego, podatnik płaci odrębnie podatek z każdej ceduły, natomiast w przypadku wstępnego, pozostałe po tym opodatkowaniu dochody z poszczególnych ceduł są sumowane i ponownie opodatkowane według stawek progresywnych. Daje to państwu możliwość preferowania jednych oraz dyskryminację innych rodzajów dochodów poprzez ustalanie zróżnicowanych stawek i skal opodatkowania oraz prowadzenie dzięki temu określonej polityki podatkowej.

Podatek cedularny powstał w Anglii w 1842 r. Wszystkie dochody zostały podzielone na 5 ceduł obciążonych różnymi stawkami:

– z użytkowania własności

– z kapitału

– z wolnej działalności zarobkowej

– z pozostałych dochodów z kapitałów

– z płac i pensji urzędniczych

Później Lloyd George w latach 1909–1910 wprowadził tzw. super-tax , który obejmował sumy nadwyżek dochodów osiągniętych z poszczególnych ceduł, podlegających ponownemu opodatkowaniu według skali progresywnej.

Współcześnie w większości krajów (w Polsce od 1992 roku) podatek cedularny zastąpiono podatkiem globalnym.

Podatek globalny

W przypadku podatku globalnego, podstawy opodatkowania nie dzieli się na dochody z poszczególnych źródeł. Podstawą opodatkowania jest suma dochodów z różnych źródeł a podatek obliczany jest na podstawie jednej skali. Podatek globalny ułatwia stosowanie progresji podatkowej czyli metody obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku wzrasta szybciej niż proporcjonalnie w stosunku do  podstawy opodatkowania np. według skali podatkowej. Innymi słowy, wzrost stawki opodatkowania rośnie wraz ze wzrostem dochodu podatnika – podatnik o wyższym dochodzie będzie odprowadzał większą jego część w formie podatku, niż podatnik o dochodzie niższym w zależności od podatkowej przynależności do progu dochodowego. Naliczenie podatku globalnego jest jednak bardziej skomplikowane niż w przypadku naliczania podatku cedularnego oraz wymaga sprawnej administracji podatkowej.

Globalny charakter miał przedwojenny polski państwowy podatek dochodowy, globalny charakter ma też obecnie obecnie obowiązujący podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.