Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego?

Komisja Nadzoru Finansowego jest organem administracji państwowej, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie rynku finansów. Osobą nadzorującą jego pracę jest Prezes Rady Ministrów. Oczywiście organ ten podzielony jest na kilkadziesiąt departamentów – każdy z nich odpowiada za coś innego. Co warto wiedzieć o KNF?

Cele Komisji Nadzoru Finansowego

Podstawowym celem KNF jest zagwarantowanie prawidłowego działania szeroko pojętego rynku finansów. W skład kompetencji tego organu wchodzi również kontrola rynku ubezpieczeń, czy też systemu emerytalnego. Komisja Nadzoru Finansowego musi podejmować działania, które przyczyniają się do rozwoju krajowego rynku finansowego. Ponadto monitoruje pracę banków, kas spółdzielczych, instytucji płatniczych, a także wielu innych jednostek związanych z branżą.

KNF dba o to, aby konkurencyjność rynku kapitałowego ciągle rosła. Warto wiedzieć, że ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) czy też KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) nie podlega kontroli tego organu.

Kiedy powstała Komisja Nadzoru Finansowego?

KNF powstała we wrześniu 2006 roku. Wcześniej zadania przypisane do tego organu były podzielone pomiędzy: Komisję Nadzoru Bankowego, Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Komisja Nadzoru Bankowego funkcjonowała do 2007 roku. Jej głównym zadaniem było nadzorowanie pracy polskich banków. Za działanie tego organu odpowiadał Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego. KNB odpowiadała m.in. za to, aby środki pieniężne zgromadzone na kontach bankowych były właściwie zabezpieczone. Organ czuwał również na poprawnością prawną i finansową banków.

Komisja Papierów Wartościowych działała na rynku do roku 2006. Przez 15 lat swojej działalności podmiot ten odpowiadał za giełdy towarowe, rynek papierów wartościowych, czy też rynek towarowych. Na uwagę zasługuje fakt, że jego pierwszym przewodniczącym był współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych funkcjonowała w latach 2002 – 2006. Jak sama nazwa wskazuje organ odpowiadał za pracę systemu emerytalnego, a także rynku ubezpieczeń.

Aktualnie kompetencje wszystkich powyższych organów przejęła Komisja Nadzoru Finansowego. Można wyróżnić tutaj takie działy, jak np. Departament Funduszy Inwestycyjnych, Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych, Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą, Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego, Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych.

Więcej informacji na temat KNF
https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/komisja-nadzoru-finansowego-w-jaki-sposob-dziala-knf-i-czym-sie-zajmuje/id/149

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Nadzoru_Finansowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.