Rodzaje podatku dochodowego na świecie

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem osoby fizycznej lub prawnej na rzecz państwa. Zależy od dochodu i przysługujących podatnikowi i wykorzystanych odliczeń. Podatek dochodowy jest podatkiem bezpośrednim, czyli obciążającym bezpośrednio podatnika i stanowiącym jego koszt. Kapitalni.org i ich artykuł w bardziej obszerny sposób tłumaczy tą formę podatkową na przykładzie Polski, wraz z używanymi w naszym kraju progami.

Obecnie na świecie współistnieją dwa podstawowe typy podatków dochodowych: podatek cedularny (znany też jako podatek analityczny) oraz podatek globalny (inaczej syntetyczny, unitarny).

Podatek cedularny

W przypadku zastosowania podatku cedularnego, poszczególne źródła przychodów przypisywane są do określonych grup (ceduł), a dochody z każdej z nich są opodatkowane według stawek proporcjonalnych.

Opodatkowanie cedularne podzielić można na finalne i wstępne. W przypadku finalnego, podatnik płaci odrębnie podatek z każdej ceduły, natomiast w przypadku wstępnego, pozostałe po tym opodatkowaniu dochody z poszczególnych ceduł są sumowane i ponownie opodatkowane według stawek progresywnych. Daje to państwu możliwość preferowania jednych oraz dyskryminację innych rodzajów dochodów poprzez ustalanie zróżnicowanych stawek i skal opodatkowania oraz prowadzenie dzięki temu określonej polityki podatkowej.

Podatek cedularny powstał w Anglii w 1842 r. Wszystkie dochody zostały podzielone na 5 ceduł obciążonych różnymi stawkami:

– z użytkowania własności

– z kapitału

– z wolnej działalności zarobkowej

– z pozostałych dochodów z kapitałów

– z płac i pensji urzędniczych

Później Lloyd George w latach 1909–1910 wprowadził tzw. super-tax , który obejmował sumy nadwyżek dochodów osiągniętych z poszczególnych ceduł, podlegających ponownemu opodatkowaniu według skali progresywnej.

Współcześnie w większości krajów (w Polsce od 1992 roku) podatek cedularny zastąpiono podatkiem globalnym.

Podatek globalny

W przypadku podatku globalnego, podstawy opodatkowania nie dzieli się na dochody z poszczególnych źródeł. Podstawą opodatkowania jest suma dochodów z różnych źródeł a podatek obliczany jest na podstawie jednej skali. Podatek globalny ułatwia stosowanie progresji podatkowej czyli metody obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku wzrasta szybciej niż proporcjonalnie w stosunku do  podstawy opodatkowania np. według skali podatkowej. Innymi słowy, wzrost stawki opodatkowania rośnie wraz ze wzrostem dochodu podatnika – podatnik o wyższym dochodzie będzie odprowadzał większą jego część w formie podatku, niż podatnik o dochodzie niższym w zależności od podatkowej przynależności do progu dochodowego. Naliczenie podatku globalnego jest jednak bardziej skomplikowane niż w przypadku naliczania podatku cedularnego oraz wymaga sprawnej administracji podatkowej.

Globalny charakter miał przedwojenny polski państwowy podatek dochodowy, globalny charakter ma też obecnie obecnie obowiązujący podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jak wybrać instytucję udzielającą chwilówek?

Takie pożyczki pozabankowe na raty: https://www.wonga.pl/pozyczka-pozabankowa-na-raty stały się na tyle popularne, że powstało wiele instytucji zajmujących się ich udzielaniem. Ofert jest wiele i są one zróżnicowane. Dlatego też przed zdecydowaniem się na konkretną firmę, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Kwota postępowania kwalifikacyjnego

W przypadku zaciągania kredytu online, instytucje pozabankowe w celu potwierdzenia numeru rachunku, każą przelać na swoje konto niewielką kwotę pieniędzy, która następnie zostaje zwrócona. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że kwota ta powinna wynosić maksymalnie złotówkę. Jeżeli jakaś instytucja prosi o przelanie większej sumy pieniędzy, to jest to podejrzane. Poza uczciwymi parabankami powstało również bardzo wielu oszustów. Przed decyzją o otrzymaniu kredytu każą przelać na ich rachunek kwotę w granicach 1-10 zł, odrzucają prośbę o udzielenie pożyczki, a pieniądze nie są zwracane. Zgodnie z umową są przykładowo zaliczane do kosztów postępowania wstępnego. Dlatego też przed zdecydowaniem się na przesłanie pieniędzy, warto dokładnie zapoznać się z regulaminem udzielania pożyczek.

Całkowity koszt pożyczki

Warto również pamiętać o tym, że oprocentowanie nigdy nie jest całkowitym kosztem pożyczki. Przy udzielaniu chwilówek mogą być naliczone różnego rodzaju opłaty wstępne, ubezpieczenia, czy prowizje. Wszystko te elementy mogą sprawić, że całkowity koszt kredytu wyjdzie bardzo wysoki. Dlatego też poza oprocentowaniem dobrze jest dopytać pracownika instytucji pozabankowej o wszystkie koszty, jakie są naliczane w związku z zaciąganiem konkretnej pożyczki. Dopiero po obliczeniu całości, można zdecydować się na zaciągnięcie kredytu w danym parabanku.

Opłaty windykacyjne

Ponadto dobrze jest również sprawdzić wysokość opłat windykacyjnych. W przypadku chwilówek bardzo często nawet jeden dzień opóźnienia w spłacie wiąże się z koniecznością poniesienia ogromnych kosztów. Warto sprawdzić wszelkie tego typu naliczane kary, aby nie okazało się tak, że jeżeli zdarzy się sytuacja, że nie będzie możliwości wpłacenia raty na czas, trzeba będzie zapłacić bardzo dużo. Ogólnie zazwyczaj parabanki zarabiają na takich opóźnieniach. Jeżeli więc oferta jest na pierwszy rzut oka zbyt atrakcyjna, to dobrze jest zorientować się, jak wyglądają kary naliczane za nieterminową spłatę.

Podsumowując można powiedzieć, że wybór instytucji udzielającej pożyczek chwilówek nie jest niczym prostym. Należy sprawdzić, czy firma taka nie jest oszustem, a także na jakiej wysokości kształtują się wszystkie koszty zaciągnięcia kredytu.

Oferty pożyczkowe

Walka przedsiębiorców o klienta jest w każdej branży. Wolny rynek stworzył możliwość prowadzenia działalności gospodarczej każdemu, co klientom daje nie tylko szeroki wybór produktów czy usług, ale także niższe ceny. Cena od zawsze była czynnikiem, który obok jakości oczywiście, decydował o wyborze oferty.

Branża finansowa również stale się rozrasta. Oferty kredytów czy pożyczek pozabankowych są dostępne dla każdego. Jeśli bank odmówił z jakieś przyczyny klientowi, to ten zawsze może spróbować pożyczyć pieniądze korzystając z ofert instytucji kredytowych.

Firmy oferujące pożyczki pozabankowe jak Wonga, żądzą się swoimi prawami. Muszą działać zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, jednak nie są zobligowane do spełniania takich warunków, jak banki czy skoki. Również swoim klientom nie stawiają one wysokich wymagań scoringowych i raczej chętnie podpisują z nimi umowy.

Chwilówka

Chwilówka to pożyczka pozabankowa z krótkim okresem spłaty. Najczęściej do wyboru klient ma opcję od 5 do 30 dni, ale są firmy, które pozwalają pożyczyć pieniądze na dłuższy okres.

Ta forma pożyczki skierowana jest dla osób, które są w stanie oddać jednorazowo całą pożyczoną kwotę, powiększoną o koszty pożyczki. Można ją zwykle raz przedłużyć.

Zaletą chwilówki jest szybkość otrzymania pieniędzy, ale niewątpliwym minusem jest brak możliwości spłaty w ratach.

Większość chwilówek oferowana jest w opcji „pierwsza gratis”. Oznacza to, że po upływie terminu oddajemy tylko tyle ile pożyczyliśmy. Ciekawa opcją dla konsumenta, który jest w stanie oddać całość, bez płatnego przedłużenia.

Pożyczka ratalna

Forma podobna jak w banku. Umawiamy się na kwotę pożyczki i określoną ilość rat. Raty można wtedy dopasować do swoich możliwości płatniczych i wybrać taką kwotę jaka nie będzie dla nas zbyt obciążająca. Taka pożyczka pozabankowa skierowana jest do osób, które nie będą w stanie jednorazowo spłacić udostępnionej kwoty.

Na rynku jest wiele instytucji finansowych, które pożyczają na raty. Zobowiązania można zaciągnąć nie wychodząc z domu za pośrednictwem Internetu. Wymagane jest zazwyczaj konto bankowe i przelew 1 grosza celem potwierdzenia danych osobowych. Dane konta bankowego muszą pokrywać się z tymi, które podajemy we wniosku pożyczkowym.

Pożyczka pozabankowa z obsługą w domu klienta

Podobnie jak przy pożyczce ratalnej klient umawia się z przedsiębiorstwem na określoną ilość wpłat. Różnica jest taka, ze zazwyczaj firmy oczekują wpłaty co tydzień, a nie co miesiąc.

Taka pożyczka jest wypłacana w miejscu stałego pobytu klienta przez autoryzowanego przedstawiciela firmy. Przedstawiciel ma również obowiązek odbierania rat co tydzień w miejscu wskazanym przez klienta.

Plusem tego rozwiązania jest wygoda – nie musimy pamiętać o przelewach czy czegokolwiek wypełniać, bo wszystko odbywa się w naszym domu i jest wykonywane przez pracownika. My musimy jedynie podpisać papierową umowę. Niestety wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które często powodują, że oddajemy kilka razy tyle co pożyczyliśmy. No cóż, luksus kosztuje… .

Każda pożyczka zawarta przez nas jest dodatkowym obciążeniem budżetu domowego. Zawsze trzeba pożyczać „z głową”, żeby nie narobić sobie kłopotów. Dzisiaj dostępność produktów finansowych jest ogromna i łatwo wpaść w spirale zadłużenia, która jest bardzo ciężka do wyprostowania. Powiedzenie „mierz siły na zamiary” ma w przypadku wszelkich kredytów szczególny wydźwięk i warto je sobie dwa razy powtórzyć przed popełnieniem ewentualnego błędu.

frontowe wejście do banku

Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego?

Komisja Nadzoru Finansowego jest organem administracji państwowej, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie rynku finansów. Osobą nadzorującą jego pracę jest Prezes Rady Ministrów. Oczywiście organ ten podzielony jest na kilkadziesiąt departamentów – każdy z nich odpowiada za coś innego. Co warto wiedzieć o KNF?

Cele Komisji Nadzoru Finansowego

Podstawowym celem KNF jest zagwarantowanie prawidłowego działania szeroko pojętego rynku finansów. W skład kompetencji tego organu wchodzi również kontrola rynku ubezpieczeń, czy też systemu emerytalnego. Komisja Nadzoru Finansowego musi podejmować działania, które przyczyniają się do rozwoju krajowego rynku finansowego. Ponadto monitoruje pracę banków, kas spółdzielczych, instytucji płatniczych, a także wielu innych jednostek związanych z branżą.

KNF dba o to, aby konkurencyjność rynku kapitałowego ciągle rosła. Warto wiedzieć, że ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) czy też KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) nie podlega kontroli tego organu.

Kiedy powstała Komisja Nadzoru Finansowego?

KNF powstała we wrześniu 2006 roku. Wcześniej zadania przypisane do tego organu były podzielone pomiędzy: Komisję Nadzoru Bankowego, Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Komisja Nadzoru Bankowego funkcjonowała do 2007 roku. Jej głównym zadaniem było nadzorowanie pracy polskich banków. Za działanie tego organu odpowiadał Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego. KNB odpowiadała m.in. za to, aby środki pieniężne zgromadzone na kontach bankowych były właściwie zabezpieczone. Organ czuwał również na poprawnością prawną i finansową banków.

Komisja Papierów Wartościowych działała na rynku do roku 2006. Przez 15 lat swojej działalności podmiot ten odpowiadał za giełdy towarowe, rynek papierów wartościowych, czy też rynek towarowych. Na uwagę zasługuje fakt, że jego pierwszym przewodniczącym był współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych funkcjonowała w latach 2002 – 2006. Jak sama nazwa wskazuje organ odpowiadał za pracę systemu emerytalnego, a także rynku ubezpieczeń.

Aktualnie kompetencje wszystkich powyższych organów przejęła Komisja Nadzoru Finansowego. Można wyróżnić tutaj takie działy, jak np. Departament Funduszy Inwestycyjnych, Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych, Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą, Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego, Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych.

Więcej informacji na temat KNF
https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/komisja-nadzoru-finansowego-w-jaki-sposob-dziala-knf-i-czym-sie-zajmuje/id/149

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Nadzoru_Finansowego